FADN

Aktuality

Jednání Výboru pro FSDN a Expertní skupiny GREX v Bruselu

09/02/2024

Dne 25. 1. 2024 jsme se zúčastnili jednání Výboru pro FSDN (Farm Sustainability Data Network) a Expertní skupiny pro horizontální otázky týkající se SZP – podskupina Datová síť pro udržitelnost zemědělských podniků (FSDN), zkráceně GREX při DG AGRI. Celodenní jednání obsahovalo témata z mnoha různorodých oblastí. Převážně jsme se věnovali přípravě přechodu FADN na systém FSDN. Evropská komise nás informovala o postupu přípravy prováděcího nařízení týkající se finančních příspěvků členským státům EU na implementační náklady vynaložené v souvislosti s nastavením FSDN. V rámci expertní skupiny byly prezentovány zajímavé příspěvky přes analýzy reprezentativnosti dat FADN až po konkrétní problematiky týkající se budoucího sběru dat v systému FSDN.

Zajímavé prezentace o organizaci šetření FADN, možnostech propojení databází a předpokládaných překážkách, které bude potřeba překonat při budování FSDN přednesli zástupci Kontaktních pracovišť FADN z Polska, Německa, Francie a Portugalska. (vloženo 9. 2. 2024)

Publikace Precizní zemědělství

08/02/2024

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s několika odborníky vydalo publikaci o precizním zemědělství. V publikaci naleznete texty na téma, jakým způsobem je precizní zemědělství využíváno v rostlinné a živočišné výrobě, jaký má vztah k životnímu prostředí a ekologii. Dále jaké jsou v něm používány technologie, a jak může pomoci zemědělským podnikům optimalizovat výrobu. Do publikace přispěla i kolegyně Ing. Martina Döbertová, jež je autorkou kapitoly s názvem Pozitivní dopady zavádění precizního zemědělství na ekonomiku podniku. Publikaci si můžete pročíst zde. (vloženo 8. 2. 2024)

Obhajoba výsledků interních projektů ÚZEI za rok 2023

12/01/2024

Ve dnech 10. a 11. 1. 2024 proběhla obhajoba výsledků interních projektů ÚZEI. Pracovníci FADN úspěšně prezentovali výsledky čtyř interních projektů: Hodnocení udržitelnosti zemědělských podniků, Realizační ceny produkce podniků ekologického zemědělství, Přechod FADN na FSDN a Metodika rozkladu ekonomických výsledků v zemědělství s využitím dat FADN. Interní projekty je možné dohledat v záložce Projekty. (vloženo 12.1.2024)

Zasedání expertní skupiny GREX

15/12/2023

Včera jsme se zúčastnili pracovní skupiny GREX pro založení FSDN při Evropské komisi. Během celodenního jednání byl představen požadavek EK na sběr nových environmentálních ukazatelů (zejména šlo o tyto oblasti: využití živin a management, zemědělské postupy, používání antimikrobiálních látek a biodiverzita). Dále byly navrženy i další proměnné ekonomického a sociálního charakteru. Také bylo uveřejněno základní nařízení k FSDN v úředním věstníku dne 29. 11. 2023 (Nařízení (EU) 2023/2674) a projednával se aktuální stav procesu přípravy nařízení v přenesené pravomoci. (vloženo 15.12.2023)

Článek "Předběžné výsledky zemědělských podniků za rok 2022 na základě dat FADN"

09/11/2023

V listopadovém vydání časopisu AGRObase vyšel článek „Předběžné výsledky zemědělských podniků za rok 2022 na základě dat FADN“ od autorů Ing. Martiny Harvilíkové a Ing. Jany Macháčkové. Popsány jsou výsledky a změny mezi roky 2021 a 2022. Příspěvek naleznete v záložce Publikační činnost. (vloženo 30.11.2023)

Data FADN za rok 2022

30/11/2023

Data z šetření FADN za účetní rok 2022 byla úspěšně předána pracovišti DG AGRI v Bruselu 28. listopadu 2023. (vloženo 30. 11. 2023)