FADN

Aktuality

V časopise Zemědělec byl publikován příspěvek zaměřený na podniky polní výroby

16/09/2023

V časopise Zemědělec byl publikován příspěvek zaměřený na podniky polní výroby. Čtenáře článek seznamuje s daty nejpočetněji zastoupeného výrobního zaměření výběrového šetření hospodářských výsledků v zemědělství FADN v ČR. Meziročně byly porovnány produkce, výnosy a ceny. Autorkami jsou Ing. P. Bílá, PhD., Ing. I. Mlezivová a Ing. L. Vacková. Příspěvek je dostupný v adresáři Publikační činnost. (vloženo 16.09. 2023)

Přeměna FADN na FSDN

15/09/2023

Dne 15. září 2023 jsme se zúčastnili závěrečné konference k Pilotnímu projektu: Přeměna FADN na FSDN (Farm Sustainability Data Network), která byla pořádaná ve spolupráci s Evropskou komisí, DG AGRI. Během konference byla popsána klíčová témata, o která by mělo být současné FADN obohaceno. O začlenění nových konkrétních ukazatelů bude následně diskutovat a rozhodovat Výbor FADN při EK, ve kterém jsou zastoupeny všechny členské státy. Hovořilo se také o možnostech využití jednotného ID a informačního systému v Evropské unii, což bylo projektem hodnoceno s nízkou mírou proveditelnosti. Největší důraz je kladen na zajištění motivace zemědělských podniků pro účast v šetření. (vloženo 15. 9. 2023)

Článek "Precizní zemědělství a hospodaření"

31/08/2023

V odborném časopise Zemědělec byl publikován článek „Precizní zemědělství a hospodaření“. Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení ekonomických ukazatelů podniků, které používají systémy precizního zemědělství, v porovnání s podniky, které hospodaří bez těchto technologií. Analýza byla zpracována na základě dat podniků, které se účastní šetření FADN. Autorkou je Ing. Martina Döbertová. Příspěvek naleznete v záložce Publikační činnost. (vloženo 31. 8. 2023)

Země živitelka 2023

30/08/2023

Ve dnech 24. až 29. srpna jsme se zúčastnili agrosalonu Země živitelka, největší akci svého druhu v ČR. Na stánku ÚZEI byl přítomen i kolega Jindřich Landa, který zde reprezentoval Kontaktní pracoviště FADN ČR. Na stánku byly k dispozici jak letáčky o FADN, tak i každoroční publikace zaměřené na hospodářské výsledky zemědělských podniků (vloženo 30. 8. 2023)

Článek "Evropská komise přemění FADN na FSDN"

25/07/2023

V odborném časopise Zemědělec byl publikován článek „Evropská komise přemění FADN na FSDN“, jehož autorky jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková. V textu se dozvíte, proč k přeměně FADN na FSDN dojde a jaké jsou její hlavní přínosy. Příspěvek naleznete v záložce Publikační činnost. (vloženo 25. 7. 2023)

Nová data o ekonomice zemědělských podniků v EU

26/06/2023

Nejnovější údaje o ekonomice zemědělských podniků v EU jsou k dispozici na portálu Agri-food data Evropské komise. Předběžné údaje ze zemí EU z šetření FADN za rok 2021 byly zveřejněny v sekci Farm Economics.

Interaktivní databáze na datovém portálu umožňuje prozkoumat standardní výsledky FADN na několika ekonomických oblastech (jako je produkce, náklady, dotace, příjem, majetek). Průměrné údaje na podnik se zpracovávají pro každý rok, a to podle členského státu, výrobního zaměření podniku a třídy ekonomické velikosti.

Za poslední desetiletí zaznamenala průměrná čistá přidaná hodnota zemědělského podniku v EU rostoucí trend a v roce 2021 dosáhla průměrné hodnoty 48 600 EUR na zemědělský podnik a 29 100 EUR na AWU (AWU – roční pracovní jednotku). Všechna výrobní zaměření zaznamenala nárůst oproti roku 2020 (průměrně 13,6 %) s výjimkou prasat a drůbeže. Nejziskovějším odvětvím v EU přesto zůstávají farmy specializované na chov prasat a drůbeže s 43 400 EUR čisté přidané hodnoty na AWU.
(vloženo 26. 6. 2023)

Přejít nahoru
Přejděte na začátek