FADN

Výsledky šetření FADN

Publikace s hospodářskými výsledky

Meziroční porovnání výsledků v tabulkách