FADN

Typologie zemědělských podniků

image/svg+xml

Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

image/svg+xml

Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

image/svg+xml

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.

image/svg+xml

Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

Klasifikace ekonomické velikosti

image/svg+xml

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Klasifikace výrobního zaměření

image/svg+xml

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.

image/svg+xml

Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce

image/svg+xml

Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.

image/svg+xml

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.

image/svg+xml

Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.

image/svg+xml

Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).

image/svg+xml

Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).

image/svg+xml

Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Koeficienty standardní produkce

SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SOC KčSOC EUR RV/ŽVPořadí
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ6291172237923RV1
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ5821735220170RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ2645683100056RV3
B_6_1Houby (100 m2)CZ71741327132RV4
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ48462618328RV5
B_4_5ŠkolkyCZ47528417975RV6
C_5_3_4PštrosiCZ47295517887ŽV7
B_4_4_1Vinice - jakostní vínoCZ31633911964RV8
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polníCZ2520749533RV9
B_1_6_2ChmelCZ2484179395RV10
B_4_4_2Vinice - ostatní vínoCZ1340045068RV11
C_5_3_1KrůtyCZ1220244615ŽV12
B_1_3BramboryCZ1168634420RV13
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinamiCZ960053631RV14
B_4_4_3Vinice - stolní hroznyCZ721402728RV15
J07DojniceCZ682002579ŽV16
B_1_4CukrovkaCZ538572037RV17
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ504491908RV18
C_5_3_99Ostatní drůbež (100 kusù)CZ488391847ŽV19
B_1_6_10KonopíCZ476001800RV20
J15Nosnice (100 kusů)CZ435651648ŽV21
C_5_3_3HusyCZ375571420ŽV22
B_1_6_4Řepka a řepiceCZ327301238RV23
C_5_3_2KachnyCZ304431151ŽV24
J14Jatečná drůbež (100 kusù)CZ290571099ŽV25
B_1_1_6Kukuřice na zrnoCZ282391068RV26
B_1_6_8Ostatní olejninyCZ273531034RV27
B_1_1_1Pšenice obecná a špaldaCZ25066948RV28
B_1_1_2Pšenice tvrdáCZ25066948RV29
B_1_1_4JečmenCZ23728897RV30
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ21905828ŽV31
B_1_1_3ŽitoCZ21607817RV32
B_1_6_5SlunečniceCZ21466812RV33
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)CZ21366808RV34
B_1_5Krmné okopaninyCZ20644781RV35
B_1_9PícninyCZ19479737RV36
B_1_6_6SójaCZ19375733RV37
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půděCZ18870714RV38
B_1_1_99Ostatní obilovinyCZ18072683RV39
J03Býci od 1 do 2 letCZ16871638ŽV40
J05Býci nad 2 rokyCZ16871638ŽV41
B_1_1_5OvesCZ15948603RV42
J02Skot do 1 rokuCZ14378544ŽV43
C_3_2_1Kozy - chovné samiceCZ14325542ŽV44
J08Ostatní krávyCZ14176536ŽV45
B_1_2LuskovinyCZ14161536RV46
J06Jalovice nad 2 rokyCZ13625515ŽV47
B_4_6Ostatní trvalé kulturyCZ11220424RV48
J04Jalovice od 1 do 2 letCZ9905375ŽV49
B_1_11Ostatní plodiny na orné půděCZ9432357RV50
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ9278351RV51
J13Ostatní prasataCZ8447319ŽV52
J11Selata o živé hmotnosti ménì než 20 kgCZ7323277ŽV53
J17Králíci (chovné samice)CZ4400166ŽV54
C_3_2_99Kozy - ostatníCZ4222160ŽV55
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ3858146Rv56
C_3_1_99Ovce - ostatníCZ3815144ŽV57
B_1_6_9LenCZ3762142RV58
C_3_1_1Ovce - chovné samiceCZ2699102ŽV59
J18Včely (1 včelstvo)CZ199075ŽV60
B_3_2Extenzivní pastvinyCZ124247RV61
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotacíCZRV62
J01KoňovitíCZŽV63
SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019

SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SOC KčSOC Euro
B_1_1_1Pšenice obecná a špaldaCZ269361032
B_1_1_2Pšenice tvrdáCZ269361032
B_1_1_3ŽitoCZ22411858
B_1_1_4JečmenCZ24374934
B_1_1_5OvesCZ16732641
B_1_1_6Kukuřice na zrnoCZ335231284
B_1_1_99Ostatní obilovinyCZ18589712
B_1_2LuskovinyCZ15934610
B_1_3BramboryCZ1080864140
B_1_4CukrovkaCZ577152211
B_1_5Krmné okopaninyCZ17414667
B_1_6_2ChmelCZ1747906695
B_1_6_4Řepka a řepiceCZ352861352
B_1_6_5SlunečniceCZ22045844
B_1_6_6SójaCZ20808797
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)CZ17543672
B_1_6_8Ostatní olejninyCZ261951003
B_1_6_9LenCZ3762144
B_1_6_10KonopíCZ385001475
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ533352043
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ9500364
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polníCZ1922527364
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ36527913991
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ4998550191452
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ248368995129
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ5905967226208
B_1_9PícninyCZ15150580
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půděCZ17291662
B_1_11Ostatní plodiny na orné půděCZ9331357
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ3927150
B_3_2Extenzivní pastvinyCZ125648
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinamiCZ836123202
B_4_4_1Vinice - jakostní vínoCZ26626010198
B_4_4_2Vinice - ostatní vínoCZ1277894895
B_4_4_3Vinice - stolní hroznyCZ688002635
B_4_5ŠkolkyCZ42147316143
B_4_6Ostatní trvalé kulturyCZ10200391
B_6_1Houby (100m2)CZ73264528061
C_1KoňovitíCZ11335434
C_2_1Skot do 1 rokuCZ14210544
C_2_2Býci od 1 do 2 letCZ15677600
C_2_3Jalovice od 1 do 2 letCZ9411360
C_2_4Býci nad 2 rokyCZ15677600
C_2_5Jalovice nad 2 rokyCZ13983536
C_2_6DojniceCZ637002440
C_2_99Ostatní krávyCZ13360512
C_3_1_1BahniceCZ247495
C_3_1_99Ostatní ovceCZ3514135
C_3_2_1Kozy chovnéCZ13200506
C_3_2_99Ostatní kozyCZ3876148
C_4_1Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ7414284
C_4_2Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ19192735
C_4_99Ostatní prasataCZ8364320
C_5_1Jatečná drůbež (100 kusů)CZ293441124
C_5_2Nosnice (100 kusů)CZ466881788
C_5_3Ostatní drůbež (100 kusů)CZ763252923
C_5_3_1KrůtyCZ1215734656
C_5_3_2KachnyCZ292071119
C_5_3_3HusyCZ362001387
C_5_3_4PštrosiCZ45500017427
C_5_3_99Ostatní drůbežCZ469291797
C_6Králíci (chovné samice)CZ3488134
C_7Včely (1 včelstvo)CZ151358
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015

SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SOC KčSOC Euro
B_1_1_1Pšenice obecná a špaldaCZ20900826
B_1_1_2Pšenice tvrdáCZ20900826
B_1_1_3ŽitoCZ18339725
B_1_1_4JečmenCZ18581735
B_1_1_5OvesCZ12890510
B_1_1_6Kukuřice na zrnoCZ288101139
B_1_1_99Ostatní obilovinyCZ14069556
B_1_2LuskovinyCZ12945512
B_1_3BramboryCZ960793799
B_1_4CukrovkaCZ503881993
B_1_5Krmné okopaninyCZ16754663
B_1_6_2ChmelCZ1727726832
B_1_6_4Řepka a řepiceCZ268151060
B_1_6_5SlunečniceCZ19793783
B_1_6_6SójaCZ19308764
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)CZ13182521
B_1_6_8Ostatní olejninyCZ19507771
B_1_6_9LenCZ6021238
B_1_6_10KonopíCZ345601367
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ578192286
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ9333369
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polníCZ1738726876
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ33035613063
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ4520666178763
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ231805191664
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ5512096217968
B_1_9PícninyCZ11901471
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půděCZ15152599
B_1_11Ostatní plodiny na orné půděCZ8976355
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotacíCZ00
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ3589142
B_3_2Extenzivní pastvinyCZ118247
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinamiCZ754352983
B_4_4_1Vinice - jakostní vínoCZ2410829533
B_4_4_2Vinice - ostatní vínoCZ1138244501
B_4_4_3Vinice - stolní hroznyCZ636552517
B_4_5ŠkolkyCZ40450415996
B_4_6_1Vánoční stromkyCZ557142203
B_4_6Ostatní trvalé kulturyCZ9350370
B_6_1Houby (100 m2)CZ74610929504
C_1KoňovitíCZ10712424
C_2_1Skot do 1 rokuCZ12671501
C_2_2Býci od 1 do 2 letCZ13412530
C_2_3Jalovice od 1 do 2 letCZ9189363
C_2_4Býci nad 2 rokyCZ13412530
C_2_5Jalovice nad 2 rokyCZ13228523
C_2_6DojniceCZ542922147
C_2_99Ostatní krávyCZ12041476
C_3_1OvceCZ213584
C_3_2KozyCZ11850469
C_4_1Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ7080280
C_4_2Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ17154678
C_4_99Ostatní prasataCZ7461295
C_5_1Jatečná drůbež (100 kusů)CZ265901051
C_5_2Nosnice (100 kusů)CZ405861605
C_5_3Ostatní drůbež (100 kusů)CZ671722656
C_6Králíci (chovné samice)CZ3225128
C_7Včely (1 včelstvo)CZ116046
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012

SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SOC KčSOC Euro
B_1_1_1Pšenice obecná a špaldaCZ18486673
B_1_1_2Pšenice tvrdáCZ18486673
B_1_1_3ŽitoCZ15673571
B_1_1_4JečmenCZ16384597
B_1_1_5OvesCZ11669425
B_1_1_6Kukuřice na zrnoCZ25117915
B_1_1_99Ostatní obilovinyCZ13285484
B_1_2Luskoviny CZ12195444
B_1_3BramboryCZ942583433
B_1_4CukrovkaCZ529521928
B_1_5Krmné okopaninyCZ20011729
B_1_6_2ChmelCZ1747076362
B_1_6_4Řepka a řepiceCZ22226809
B_1_6_5SlunečniceCZ17112623
B_1_6_6SójaCZ16616605
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)CZ12727463
B_1_6_8Ostatní olejninyCZ20695754
B_1_6_9LenCZ7162261
B_1_6_10KonopíCZ337841230
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ1083243945
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ7500273
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polníCZ1779536481
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ33811012313
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ4626767168496
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ226170082366
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ5378100195858
B_1_9Pícniny CZ11177407
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půděCZ14357523
B_1_11Ostatní plodiny na orné půděCZ9370341
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotacíCZ00
B_1_12_2Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkceCZ00
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ3118114
B_3_2Extenzivní pastvinyCZ100236
B_3_3Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce CZ00
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinamiCZ732332667
B_4_4_1Vinice - jakostní vínoCZ2655389670
B_4_4_2Vinice - ostatní vínoCZ1220794446
B_4_4_3Vinice - stolní hroznyCZ714722603
B_4_5ŠkolkyCZ43018115666
B_4_6Ostatní trvalé kulturyCZ9500346
B_6_1Houby (100 m2)CZ74716627210
J01KoňovitíCZ10400379
J02Skot do 1 roku CZ12275447
J03Býci od 1 do 2 let CZ12639460
J04Jalovice od 1 do 2 let CZ9248337
J05Býci nad 2 rokyCZ12639460
J06Jalovice nad 2 rokyCZ12727463
J07DojniceCZ509441855
J08Ostatní krávyCZ11548421
J09OvceCZ193070
J10KozyCZ10550384
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ6788247
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ16194590
J13Ostatní prasataCZ7038256
J14Jatečná drůbež (100 kusů)CZ25674935
J15Nosnice (100 kusů)CZ370511349
J16Ostatní drůbež (100 kusů)CZ673132451
J17Králíci (chovné samice)CZ3060111
J18Včely (1 včelstvo)CZ96935
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009

SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SOC KčSOC Euro
B_1_1_1Pšenice obecná a špaldaCZ18105581
B_1_1_2Pšenice tvrdáCZ18105581
B_1_1_3ŽitoCZ14426463
B_1_1_4JečmenCZ15248489
B_1_1_5OvesCZ10878349
B_1_1_6Kukuřice na zrnoCZ20953672
B_1_1_99Ostatní obilovinyCZ11980384
B_1_2Luskoviny CZ12988417
B_1_3BramboryCZ883222833
B_1_4CukrovkaCZ575111845
B_1_5Krmné okopaninyCZ16457528
B_1_6_2ChmelCZ1393434469
B_1_6_4Řepka a řepiceCZ17986577
B_1_6_5SlunečniceCZ16522530
B_1_6_6SójaCZ12538402
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)CZ13877445
B_1_6_8Ostatní olejninyCZ13938447
B_1_6_9LenCZ11861380
B_1_6_10KonopíCZ14400462
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ26889862
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ14400462
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polníCZ1436134606
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ2727778749
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ3725666119497
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ150780048361
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ4476392143575
B_1_9Pícniny CZ11013353
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půděCZ13379429
B_1_11Ostatní plodiny na orné půděCZ7500241
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotacíCZ00
B_1_12_2Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkceCZ00
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ3545114
B_3_2Extenzivní pastvinyCZ113937
B_3_3Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce CZ00
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinamiCZ663602128
B_4_4_1Vinice - jakostní vínoCZ1849425932
B_4_4_2Vinice - ostatní vínoCZ1008043233
B_4_4_3Vinice - stolní hroznyCZ697922238
B_4_5ŠkolkyCZ33914610878
B_4_6Ostatní trvalé kulturyCZ9000289
B_6_1Houby (100 m2)CZ75482224210
J01KoňovitíCZ360001155
J02Skot do 1 roku CZ12169390
J03Býci od 1 do 2 let CZ12448399
J04Jalovice od 1 do 2 let CZ8514273
J05Býci nad 2 rokyCZ12448399
J06Jalovice nad 2 rokyCZ15621501
J07DojniceCZ476571529
J08Ostatní krávyCZ11427367
J09OvceCZ149848
J10KozyCZ9958319
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ6736216
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ16428527
J13Ostatní prasataCZ6797218
J14Jatečná drůbež (100 kusů)CZ27219873
J15Nosnice (100 kusů)CZ384831234
J16Ostatní drůbež (100 kusů)CZ645962072
J17Králíci (chovné samice)CZ207767
J18Včely (1 včelstvo)CZ93130
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005

SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SGM KčSGM EuroPořadí
D17Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ34638111110981
D15Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ1572577504392
D16Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ1149751368773
I02Houby (100 m2)CZ365628117274
D14BČerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ19023561025
G05ŠkolkyCZ17356355676
G04AVinice - jakostní vínoCZ14012544947
G04BVinice - ostatní vínoCZ14012544948
D14AČerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polníCZ12430039879
D24ChmelCZ114124366010
D10BramboryCZ60687194611
G04CVinice - stolní hroznyCZ56745182012
G01Sady s ovocem a bobulovinamiCZ55894179313
D11CukrovkaCZ31325100514
J07DojniceCZ2770788915
J07-DDojniceCZ2373076116
D34Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ1976463417
J15Nosnice (100 kusů)CZ1908261218
D06Kukuřice na zrnoCZ1610151619
D35Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ1458446820
D30Ostatní olejninyCZ1265940621
D01Pšenice obecná a špaldaCZ1227639422
D02Pšenice tvrdáCZ1227639423
D31LenCZ1187538124
D04JečmenCZ1084334825
D32KonopíCZ1077334626
D26Řepka a řepiceCZ1064934227
D18Pícniny CZ1056333928
D12Krmné okopaninyCZ1032033129
D03ŽitoCZ1012932530
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ939130131
J08Ostatní krávyCZ880228232
D19Osivo a sadba plodin na orné půděCZ876628133
D28SójaCZ874428034
D05OvesCZ837326935
D08Ostatní obilovinyCZ770124736
D27SlunečniceCZ765924637
D29Lněné semeno (lněný olej)CZ759124338
D09Luskoviny na zrnoCZ734423639
D20Ostatní plodiny na orné půděCZ553417740
J01KoňovitíCZ552217741
J16Ostatní drůbež (100 kusů)CZ544617542
J08-DOstatní krávyCZ522816843
J03Býci od 1 do 2 let CZ461314844
J02Skot do 1 roku CZ448014445
G06Ostatní trvalé kulturyCZ434413946
J05Býci nad 2 rokyCZ394912747
J01-DKoňovitíCZ377112148
J02-DSkot do 1 roku CZ370811949
F01Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ367711850
J06Jalovice nad 2 rokyCZ332910751
J03-DBýci od 1 do 2 let CZ315410152
J13Ostatní prasataCZ29419453
J04Jalovice od 1 do 2 let CZ28689254
J05-DBýci nad 2 rokyCZ24908055
J10KozyCZ23927756
J04-DJalovice od 1 do 2 let CZ22977457
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ20646658
J06-DJalovice nad 2 rokyCZ17485659
J10-DKozyCZ15465060
J14Jatečná drůbež (100 kusů)CZ15455061
J17Králíci, chovné samiceCZ11533762
F02Extenzivní pastvinyCZ9172963
F03Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce CZ9172964
J09OvceCZ5761865
J18Včely (1 včelstvo)CZ5281766
J09-DOvceCZ3441167
D21Půda ležící ladem bez dotacíCZ0068
D22Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkceCZ0069
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005

SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001 - 2003

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevOblast NUTS 1SGM KčSGM Euro
D01Pšenice obecná a špaldaCZ11318351
D02Pšenice tvrdáCZ11318351
D03ŽitoCZ9241287
D04JečmenCZ9509295
D05OvesCZ8212255
D06Kukuřice na zrnoCZ17765551
D08Ostatní obilovinyCZ7928246
D09Luskoviny na zrnoCZ6332196
D10BramboryCZ649672015
D11CukrovkaCZ27625857
D12Krmné okopaninyCZ11624361
D14AČerstvá zelenina, melouny, jahody - polníCZ1150823570
D14BČerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictvíCZ1766515480
D15Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklemCZ148200045971
D16Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovníCZ113387935172
D17Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklemCZ3416815105987
D18Pícniny CZ9195285
D19Osivo a sadba plodin na orné půděCZ9112283
D20Ostatní plodiny na orné půděCZ5350166
D21Půda ležící ladem bez dotacíCZ80025
I08AD22Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkceCZ3846119
D24ChmelCZ953332957
D26Řepka a řepiceCZ10368322
D27SlunečniceCZ9447293
D28SójaCZ7812242
D29Lněné semeno (lněný olej)CZ8288257
D30Ostatní olejninyCZ11665362
D31LenCZ14323444
D32KonopíCZ12960402
D34Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyCZ18573576
D35Technické plodiny, jinde neuvedenéCZ14100437
F01Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivníchCZ216967
F02Extenzivní pastvinyCZ216967
G01Sady s ovocem a bobulovinamiCZ541581680
G04AVinice - jakostní vínoCZ1380684283
G04BVinice - ostatní vínoCZ809062510
G04CVinice - stolní hroznyCZ691752146
G05ŠkolkyCZ1730005366
G06Ostatní trvalé kulturyCZ4200130
I02Houby (100 m2)CZ43342913445
J01KoňovitíCZ5200161
J02Skot do 1 roku CZ3457107
J03Býci od 1 do 2 let CZ3512109
J04Jalovice od 1 do 2 let CZ210365
J05Býci nad 2 rokyCZ3512109
J06Jalovice nad 2 rokyCZ313797
J07DojniceCZ25400788
J08Ostatní krávyCZ8476263
J09OvceCZ66521
J10KozyCZ301994
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kgCZ217067
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kgCZ9019280
J13Ostatní prasataCZ3678114
J14Jatečná drůbež (100 kusů)CZ186258
J15Nosnice (100 kusů)CZ18693580
J16Ostatní drůbež (100 kusů)CZ5916184
J17Králíci, chovné samiceCZ106733
J18Včely (1 včelstvo)CZ55417
Chov zvířat zkrmujících objemnou píci s nedostatkem vlastních objemných krmiv:
J01-DKoňovitíCZ3548110
J02-DSkot do 1 roku CZ272985
J03-DBýci od 1 do 2 let CZ213666
J04-DJalovice od 1 do 2 let CZ165251
J05-DBýci nad 2 rokyCZ213666
J06-DJalovice nad 2 rokyCZ164651
J07-DDojniceCZ21649672
J08-DOstatní krávyCZ7219224
J09-DOvceCZ44614
J10-DKozyCZ222169
SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001 - 2003
Přejít nahoru
Přejděte na začátek