FADN

Typologie zemědělských podniků

Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.

Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

Klasifikace ekonomické velikosti

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Třída ekonomické velikostiPrahové hodnoty celkové standardní produkce v EUR
Iméně než 2 000 EUR
IInejméně 2 000 EUR, méně než 4 000 EUR
IIInejméně 4 000 EUR, méně než 8 000 EUR
IVnejméně 8 000 EUR, méně než 15 000 EUR
Vnejméně 15 000 EUR, méně než 25 000 EUR
VInejméně 25 000 EUR, méně než 50 000 EUR
VIInejméně 50 000 EUR, méně než 100 000 EUR
VIIInejméně 100 000 EUR, méně než 250 000 EUR
IXnejméně 250 000 EUR, méně než 500 000 EUR
Xnejméně 500 000 EUR, méně než 750 000 EUR
XInejméně 750 000 EUR, méně než 1 000 000 EUR
XIInejméně 1 000 000 EUR, méně než 1 500 000 EUR
XIIInejméně 1 500 000 EUR, méně než 3 000 000 EUR
XIVnejméně 3 000 000 EUR

Klasifikace výrobního zaměření

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.

Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce

Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.

Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.

Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.

Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).

Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).

Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).

Koeficienty standardní produkce

SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevEURRV/ŽVVýsledek
B_1_1_1Pšenice obecná a špalda25066948RV28
B_1_1_2Pšenice tvrdá25066948RV29
B_1_1_3Žito21607817RV32
B_1_1_4Ječmen23728897RV30
B_1_1_5Oves15948603RV42
B_1_1_6Kukuřice na zrno282391068RV26
B_1_1_99Ostatní obiloviny18072683RV39
B_1_2Luskoviny14161536RV46
B_1_3Brambory1168634420RV13
B_1_4Cukrovka538572037RV17
B_1_5Krmné okopaniny20644781RV35
B_1_6_2Chmel2484179395RV10
B_1_6_4Řepka a řepice327301238RV23
B_1_6_5Slunečnice21466812RV33
B_1_6_6Sója19375733RV37
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)21366808RV34
B_1_6_8Ostatní olejniny273531034RV27
B_1_6_9Len3762142RV58
B_1_6_10Konopí476001800RV20
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny504491908RV18
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedené9278351RV51
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní2520749533RV9
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví48462618328RV5
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem5821735220170RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní2645683100056RV3
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem6291172237923RV1
B_1_9Pícniny19479737RV36
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půdě18870714RV38
B_1_11Ostatní plodiny na orné půdě9432357RV50
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotacíRV62
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3858146RV56
B_3_2Extenzivní pastviny124247RV61
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinami960053631RV14
B_4_4_1Vinice - jakostní víno31633911964RV8
B_4_4_2Vinice - ostatní víno1340045068RV11
B_4_4_3Vinice - stolní hrozny721402728RV15
B_4_5Školky47528417975RV6
B_4_6Ostatní trvalé kultury11220424RV48
B_6_1Houby (100 m2)71741327132RV4
J01KoňovitíŽV63
J02Skot do 1 roku14378544ŽV43
J03Býci od 1 do 2 let16871638ŽV40
J04Jalovice od 1 do 2 let9905375ŽV49
J05Býci nad 2 roky16871638ŽV41
J06Jalovice nad 2 roky13625515ŽV47
J07Dojnice682002579ŽV16
J08Ostatní krávy14176536ŽV45
C_3_1_1Ovce - chovné samice2699102ŽV59
C_3_1_99Ovce - ostatní3815144ŽV57
C_3_2_1Kozy - chovné samice14325542ŽV44
C_3_2_99Kozy - ostatní4222160ŽV55
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7323277ŽV53
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg21905828ŽV31
J13Ostatní prasata8447319ŽV52
J14Jatečná drůbež (100 kusů)290571099ŽV25
J15Nosnice (100 kusů)435651648ŽV21
C_5_3_1Krůty1220244615ŽV12
C_5_3_2Kachny304431151ŽV24
C_5_3_3Husy375571420ŽV22
C_5_3_4Pštrosi47295517887ŽV7
C_5_3_99Ostatní drůbež (100 kusů)488391847ŽV19
J17Králíci (chovné samice)4400166ŽV54
J18Včely (1 včelstvo)199075ŽV60
SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019

PDF ke stažení

SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevEURRV/ŽVVýsledek
B_1_1_1Pšenice obecná a špalda269361032RV28
B_1_1_2Pšenice tvrdá269361032RV29
B_1_1_3Žito22411858RV32
B_1_1_4Ječmen24374934RV31
B_1_1_5Oves16732641RV40
B_1_1_6Kukuřice na zrno335231284RV25
B_1_1_99Ostatní obiloviny18589712RV36
B_1_2Luskoviny15934610RV41
B_1_3Brambory1080864140RV13
B_1_4Cukrovka577152211RV18
B_1_5Krmné okopaniny17414667RV38
B_1_6_2Chmel1747906695RV10
B_1_6_4Řepka a řepice352861352RV24
B_1_6_5Slunečnice22045844RV33
B_1_6_6Sója20808797RV34
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)17543672RV37
B_1_6_8Ostatní olejniny261951003RV30
B_1_6_9Len3762144RV58
B_1_6_10Konopí385001475RV22
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny533352043RV19
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedené9500364RV51
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1922527364RV9
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví36527913991RV7
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4998550191452RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní248368995129RV3
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5905967226208RV1
B_1_9Pícniny15150580RV44
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půdě17291662RV39
B_1_11Ostatní plodiny na orné půdě9331357RV53
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3927150RV56
B_3_2Extenzivní pastviny125648RV63
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinami836123202RV14
B_4_4_1Vinice - jakostní víno26626010198RV8
B_4_4_2Vinice - ostatní víno1277894895RV11
B_4_4_3Vinice - stolní hrozny688002635RV16
B_4_5Školky42147316143RV6
B_4_6Ostatní trvalé kultury10200391RV50
B_6_1Houby (100m2)73264528061RV4
C_1Koňovití11335434ŽV49
C_2_1Skot do 1 roku14210544ŽV45
C_2_2Býci od 1 do 2 let15677600ŽV42
C_2_3Jalovice od 1 do 2 let9411360ŽV52
C_2_4Býci nad 2 roky15677600ŽV43
C_2_5Jalovice nad 2 roky13983536ŽV46
C_2_6Dojnice637002440ŽV17
C_2_99Ostatní krávy13360512ŽV47
C_3_1_1Bahnice247495ŽV61
C_3_1_99Ostatní ovce3514135ŽV59
C_3_2_1Kozy chovné13200506ŽV48
C_3_2_99Ostatní kozy3876148ŽV57
C_4_1Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7414284ŽV55
C_4_2Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg19192735ŽV35
C_4_99Ostatní prasata8364320ŽV54
C_5_1Jatečná drůbež (100 kusů)293441124ŽV26
C_5_2Nosnice (100 kusů)466881788ŽV21
C_5_3Ostatní drůbež (100 kusů)763252923ŽV15
C_5_3_1Krůty1215734656ŽV12
C_5_3_2Kachny292071119ŽV27
C_5_3_3Husy362001387ŽV23
C_5_3_4Pštrosi45500017427ŽV5
C_5_3_99Ostatní drůbež469291797ŽV20
C_6Králíci (chovné samice)3488134ŽV60
C_7Včely (1 včelstvo)151358ŽV62
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015

SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevEURRV/ŽVVýsledek
B_1_1_1Pšenice obecná a špalda20900826RV24
B_1_1_2Pšenice tvrdá20900826RV25
B_1_1_3Žito18339725RV30
B_1_1_4Ječmen18581735RV29
B_1_1_5Oves12890510RV40
B_1_1_6Kukuřice na zrno288101139RV21
B_1_1_99Ostatní obiloviny14069556RV34
B_1_2Luskoviny12945512RV39
B_1_3Brambory960793799RV11
B_1_4Cukrovka503881993RV18
B_1_5Krmné okopaniny16754663RV32
B_1_6_2Chmel1727726832RV9
B_1_6_4Řepka a řepice268151060RV22
B_1_6_5Slunečnice19793783RV26
B_1_6_6Sója19308764RV28
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)13182521RV38
B_1_6_8Ostatní olejniny19507771RV27
B_1_6_9Len6021238RV52
B_1_6_10Konopí345601367RV20
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny578192286RV15
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedené9333369RV47
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1738726876RV8
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví33035613063RV6
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4520666178763RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní231805191664RV3
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5512096217968RV1
B_1_9Pícniny11901471RV43
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půdě15152599RV33
B_1_11Ostatní plodiny na orné půdě8976355RV49
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotací00RV58
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3589142RV53
B_3_2Extenzivní pastviny118247RV56
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinami754352983RV12
B_4_4_1Vinice - jakostní víno2410829533RV7
B_4_4_2Vinice - ostatní víno1138244501RV10
B_4_4_3Vinice - stolní hrozny636552517RV14
B_4_5Školky40450415996RV5
B_4_6_1Vánoční stromky557142203RV16
B_4_6Ostatní trvalé kultury9350370RV46
B_6_1Houby (100 m2)74610929504RV4
C_1Koňovití10712424ŽV45
C_2_1Skot do 1 roku12671501ŽV41
C_2_2Býci od 1 do 2 let13412530ŽV35
C_2_3Jalovice od 1 do 2 let9189363ŽV48
C_2_4Býci nad 2 roky13412530ŽV36
C_2_5Jalovice nad 2 roky13228523ŽV37
C_2_6Dojnice542922147ŽV17
C_2_99Ostatní krávy12041476ŽV42
C_3_1Ovce213584ŽV55
C_3_2Kozy11850469ŽV44
C_4_1Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg7080280ŽV51
C_4_2Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg17154678ŽV31
C_4_99Ostatní prasata7461295ŽV50
C_5_1Jatečná drůbež (100 kusů)265901051ŽV23
C_5_2Nosnice (100 kusů)405861605ŽV19
C_5_3Ostatní drůbež (100 kusů)671722656ŽV13
C_6Králíci (chovné samice)3225128ŽV54
C_7Včely (1 včelstvo)116046ŽV57
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012

SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevSO 2017 (Kč)SO 2017 (EUR)RV/ŽVPořadí
B_1_1_1Pšenice obecná a špalda18486673RV25
B_1_1_2Pšenice tvrdá18486673RV26
B_1_1_3Žito15673571RV31
B_1_1_4Ječmen16384597RV29
B_1_1_5Oves11669425RV40
B_1_1_6Kukuřice na zrno25117915RV21
B_1_1_99Ostatní obiloviny13285484RV33
B_1_2Luskoviny 12195444RV39
B_1_3Brambory942583433RV12
B_1_4Cukrovka529521928RV16
B_1_5Krmné okopaniny20011729RV24
B_1_6_2Chmel1747076362RV9
B_1_6_4Řepka a řepice22226809RV22
B_1_6_5Slunečnice17112623RV27
B_1_6_6Sója16616605RV28
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)12727463RV34
B_1_6_8Ostatní olejniny20695754RV23
B_1_6_9Len7162261RV49
B_1_6_10Konopí337841230RV19
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny1083243945RV11
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedené7500273RV48
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1779536481RV8
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví33811012313RV6
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem4626767168496RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní226170082366RV3
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem5378100195858RV1
B_1_9Pícniny 11177407RV42
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půdě14357523RV32
B_1_11Ostatní plodiny na orné půdě9370341RV46
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotací00RV57
B_1_12_2Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV58
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3118114RV52
B_3_2Extenzivní pastviny100236RV55
B_3_3Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce 00RV59
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinami732332667RV13
B_4_4_1Vinice - jakostní víno2655389670RV7
B_4_4_2Vinice - ostatní víno1220794446RV10
B_4_4_3Vinice - stolní hrozny714722603RV14
B_4_5Školky43018115666RV5
B_4_6Ostatní trvalé kultury9500346RV45
B_6_1Houby (100 m2)74716627210RV4
J01Koňovití10400379ŽV44
J02Skot do 1 roku 12275447ŽV38
J03Býci od 1 do 2 let 12639460ŽV36
J04Jalovice od 1 do 2 let 9248337ŽV47
J05Býci nad 2 roky12639460ŽV37
J06Jalovice nad 2 roky12727463ŽV35
J07Dojnice509441855ŽV17
J08Ostatní krávy11548421ŽV41
J09Ovce193070ŽV54
J10Kozy10550384ŽV43
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg6788247ŽV51
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg16194590ŽV30
J13Ostatní prasata7038256ŽV50
J14Jatečná drůbež (100 kusů)25674935ŽV20
J15Nosnice (100 kusů)370511349ŽV18
J16Ostatní drůbež (100 kusů)673132451ŽV15
J17Králíci (chovné samice)3060111ŽV53
J18Včely (1 včelstvo)96935ŽV56
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009

SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevEURRV/ŽVVýsledek
B_1_1_1Pšenice obecná a špalda18105581RV22
B_1_1_2Pšenice tvrdá18105581RV23
B_1_1_3Žito14426463RV30
B_1_1_4Ječmen15248489RV29
B_1_1_5Oves10878349RV45
B_1_1_6Kukuřice na zrno20953672RV21
B_1_1_99Ostatní obiloviny11980384RV41
B_1_2Luskoviny 12988417RV36
B_1_3Brambory883222833RV11
B_1_4Cukrovka575111845RV15
B_1_5Krmné okopaniny16457528RV26
B_1_6_2Chmel1393434469RV9
B_1_6_4Řepka a řepice17986577RV24
B_1_6_5Slunečnice16522530RV25
B_1_6_6Sója12538402RV37
B_1_6_7Lněné semeno (lněný olej)13877445RV34
B_1_6_8Ostatní olejniny13938447RV33
B_1_6_9Len11861380RV42
B_1_6_10Konopí14400462RV31
B_1_6_12Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny26889862RV20
B_1_6_99Technické plodiny, jinde neuvedené14400462RV32
B_1_7_1_1Čerstvá zelenina, melouny, jahody ­ polní1436134606RV8
B_1_7_1_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví2727778749RV6
B_1_7_2Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem3725666119497RV2
B_1_8_1Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní150780048361RV3
B_1_8_2Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem4476392143575RV1
B_1_9Pícniny 11013353RV44
B_1_10Osivo a sadba plodin na orné půdě13379429RV35
B_1_11Ostatní plodiny na orné půdě7500241RV49
B_1_12_1Půda ležící ladem bez dotací00RV57
B_1_12_2Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV58
B_3_1Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3545114RV52
B_3_2Extenzivní pastviny113937RV55
B_3_3Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce 00RV59
B_4_1Sady s ovocem a bobulovinami663602128RV13
B_4_4_1Vinice - jakostní víno1849425932RV7
B_4_4_2Vinice - ostatní víno1008043233RV10
B_4_4_3Vinice - stolní hrozny697922238RV12
B_4_5Školky33914610878RV5
B_4_6Ostatní trvalé kultury9000289RV47
B_6_1Houby (100 m2)75482224210RV4
J01Koňovití360001155ŽV18
J02Skot do 1 roku 12169390ŽV40
J03Býci od 1 do 2 let 12448399ŽV38
J04Jalovice od 1 do 2 let 8514273ŽV48
J05Býci nad 2 roky12448399ŽV39
J06Jalovice nad 2 roky15621501ŽV28
J07Dojnice476571529ŽV16
J08Ostatní krávy11427367ŽV43
J09Ovce149848ŽV54
J10Kozy9958319ŽV46
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg6736216ŽV51
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg16428527ŽV27
J13Ostatní prasata6797218ŽV50
J14Jatečná drůbež (100 kusů)27219873ŽV19
J15Nosnice (100 kusů)384831234ŽV17
J16Ostatní drůbež (100 kusů)645962072ŽV14
J17Králíci (chovné samice)207767ŽV53
J18Včely (1 včelstvo)93130ŽV56
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005

SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevEURRV/ŽVVýsledek
D01Pšenice obecná a špalda11318351RV25
D02Pšenice tvrdá11318351RV26
D03Žito9241287RV30
D04Ječmen9509295RV28
D05Oves8212255RV36
D06Kukuřice na zrno17765551RV19
D08Ostatní obiloviny7928246RV37
D09Luskoviny na zrno6332196RV40
D10Brambory649672015RV12
D11Cukrovka27625857RV14
D12Krmné okopaniny11624361RV24
D14AČerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1150823570RV8
D14BČerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví1766515480RV5
D15Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem148200045971RV2
D16Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní113387935172RV3
D17Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem3416815105987RV1
D18Pícniny 9195285RV31
D19Osivo a sadba plodin na orné půdě9112283RV32
D20Ostatní plodiny na orné půdě5350166RV42
D21Půda ležící ladem bez dotací80025RV65
I08AD22Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce3846119RV45
D24Chmel953332957RV9
D26Řepka a řepice10368322RV27
D27Slunečnice9447293RV29
D28Sója7812242RV38
D29Lněné semeno (lněný olej)8288257RV35
D30Ostatní olejniny11665362RV23
D31Len14323444RV20
D32Konopí12960402RV22
D34Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny18573576RV18
D35Technické plodiny, jinde neuvedené14100437RV21
F01Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních216967RV56
F02Extenzivní pastviny216967RV57
G01Sady s ovocem a bobulovinami541581680RV13
G04AVinice - jakostní víno1380684283RV7
G04BVinice - ostatní víno809062510RV10
G04CVinice - stolní hrozny691752146RV11
G05Školky1730005366RV6
G06Ostatní trvalé kultury4200130RV44
I02Houby (100 m2)43342913445RV4
J01Koňovití5200161ŽV43
J02Skot do 1 roku 3457107ŽV50
J03Býci od 1 do 2 let 3512109ŽV48
J04Jalovice od 1 do 2 let 210365ŽV60
J05Býci nad 2 roky3512109ŽV49
J06Jalovice nad 2 roky313797ŽV51
J07Dojnice25400788ŽV15
J08Ostatní krávy8476263ŽV34
J09Ovce66521ŽV66
J10Kozy301994ŽV52
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg217067ŽV55
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg9019280ŽV33
J13Ostatní prasata3678114ŽV46
J14Jatečná drůbež (100 kusů)186258ŽV61
J15Nosnice (100 kusů)18693580ŽV17
J16Ostatní drůbež (100 kusů)5916184ŽV41
J17Králíci, chovné samice106733ŽV64
J18Včely (1 včelstvo)55417ŽV67
J01-DKoňovití3548110ŽV47
J02-DSkot do 1 roku 272985ŽV53
J03-DBýci od 1 do 2 let 213666ŽV58
J04-DJalovice od 1 do 2 let 165251ŽV62
J05-DBýci nad 2 roky213666ŽV59
J06-DJalovice nad 2 roky164651ŽV63
J07-DDojnice21649672ŽV16
J08-DOstatní krávy7219224ŽV39
J09-DOvce44614ŽV68
J10-DKozy222169ŽV54
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005

SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001 - 2003

Kód plodiny / kategorie ŽVNázevSO 2017 (Kč)SO 2017 (EUR)RV/ŽVPořadí
D01Pšenice obecná a špalda12276394RV22
D02Pšenice tvrdá12276394RV23
D03Žito10129325RV30
D04Ječmen10843348RV25
D05Oves8373269RV35
D06Kukuřice na zrno16101516RV19
D08Ostatní obiloviny7701247RV36
D09Luskoviny na zrno7344236RV39
D10Brambory606871946RV11
D11Cukrovka313251005RV14
D12Krmné okopaniny10320331RV29
D14AČerstvá zelenina, melouny, jahody - polní1243003987RV9
D14BČerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví1902356102RV5
D15Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem157257750439RV2
D16Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní114975136877RV3
D17Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem3463811111098RV1
D18Pícniny 10563339RV28
D19Osivo a sadba plodin na orné půdě8766281RV33
D20Ostatní plodiny na orné půdě5534177RV40
D21Půda ležící ladem bez dotací00RV68
D22Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce00RV69
D24Chmel1141243660RV10
D26Řepka a řepice10649342RV27
D27Slunečnice7659246RV37
D28Sója8744280RV34
D29Lněné semeno (lněný olej)7591243RV38
D30Ostatní olejniny12659406RV21
D31Len11875381RV24
D32Konopí10773346RV26
D34Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny19764634RV17
D35Technické plodiny, jinde neuvedené14584468RV20
F01Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3677118RV50
F02Extenzivní pastviny91729RV63
F03Trvalé travní porosty a louky - nevyužívané k produkci, nárok na dotaci91729RV64
G01Sady s ovocem a bobulovinami558941793RV13
G04AVinice - jakostní víno1401254494RV7
G04BVinice - ostatní víno1401254494RV8
G04CVinice - stolní hrozny567451820RV12
G05Školky1735635567RV6
G06Ostatní trvalé kultury4344139RV46
I02Houby (100 m2)36562811727RV4
J01Koňovití5522177ŽV41
J02Skot do 1 roku 4480144ŽV45
J03Býci od 1 do 2 let 4613148ŽV44
J04Jalovice od 1 do 2 let 286892ŽV54
J05Býci nad 2 roky3949127ŽV47
J06Jalovice nad 2 roky3329107ŽV51
J07Dojnice27707889ŽV15
J08Ostatní krávy8802282ŽV32
J09Ovce57618ŽV65
J10Kozy239277ŽV56
J11Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg206466ŽV58
J12Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg9391301ŽV31
J13Ostatní prasata294194ŽV53
J14Jatečná drůbež (100 kusů)154550ŽV61
J15Nosnice (100 kusů)19082612ŽV18
J16Ostatní drůbež (100 kusů)5446175ŽV42
J17Králíci, chovné samice115337ŽV62
J18Včely (1 včelstvo)52817ŽV66
J01-DKoňovití3771121ŽV48
J02-DSkot do 1 roku 3708119ŽV49
J03-DBýci od 1 do 2 let 3154101ŽV52
J04-DJalovice od 1 do 2 let 229774ŽV57
J05-DBýci nad 2 roky249080ŽV55
J06-DJalovice nad 2 roky174856ŽV59
J07-DDojnice23730761ŽV16
J08-DOstatní krávy5228168ŽV43
J09-DOvce34411ŽV67
J10-DKozy154650ŽV60
SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001 - 2003