FADN

Typology of agricultural enterprises

Classification of holdings according to typology has been carried out since 2004 on the basis of standard production coefficients (Standard Output, SO), which replaced the previously used standard contributions for payment (Standard Gross Margin, SGM).

The classification system of agricultural holdings, based on Commission Implementing Regulation (EU) No. 2015/220, allows each agricultural holdings to be classified according to its economic size into 14 size classes and to determine the type of production orientation according to its specialization.

Standard production expresses the average financial value of the production of individual branches of plant and animal production. Standard production coefficients are established in EU member countries for all important agricultural crops and categories of animals according to the real conditions of the given country and are regularly updated.

The calculation of standard production coefficients for the Czech Republic is entrusted to the Institute of Agricultural Economics and Information, the Liaison Agency FADN CZ. Standard production coefficients are also used by the Czech Statistical Office.

Classification of economic size

According to the area of individual crops and the number of animals of a specific holding, the total value of the standard production of the holding can be calculated, which allows to classify this holding into the class of economic size. The economic size of holdings is expressed in euros. An overview of individual classes of economic size, including threshold values of standard production, is given in the following table.

ClassesLimits in EUR
Iless than 2 000 EURO
IIfrom 2 000 to less than 4 000 EURO
IIIfrom 4 000 to less than 8 000 EURO
iVfrom 8 000 to less than 15 000 EURO
Vfrom 15 000 to less than 25 000 EURO
VIfrom 25 000 to less than 50 000 EURO
VIIfrom 50 000 to less than 100 000 EURO
VIIIfrom 100 000 to less than 250 000 EURO
IXfrom 250 000 to less than 500 000 EURO
Xfrom 500 000 to less than 750 000 EURO
XIfrom 750 000 to less than 1 000 000 EURO
XIIfrom 1 000 000 to less than 1 500 000 EURO
XIIIfrom 1 500 000 to less than 3 000 000 EURO
XIVfrom 3 000 000 EURO

Classification of production focus

On the basis of the relative share of standard production for the individual sectors of crop and livestock production on the total value of the company's standard production, the production focus is determined. Agricultural holdings are classified into the relevant group of production focus according to precisely defined algorithms, which determine the share of individual production branches in the total value of the holding's standard production.

The classification scheme makes it possible to divide and characterize the types of production focus in three distinctive levels (general type, main type and special type of production focus). The most important and most frequently used are the first two distinguishing levels of this typology. The following table expresses the principle of classification and the characteristics of these production orientations:

Standard Output

Standard output (SO) is used for the classification of agricultural holdings (based on the main production activities, the type of production focus is set) and to define the economic size.

Standard production expresses the average financial value of the gross production of each agricultural production branch, corresponding to the average situation in the given region, calculated per unit of production. The output price of agricultural production does not include VAT, taxes or subsidies.

The total standard production of an agricultural holding means the sum of individual units of production of an agricultural holding multiplied by their respective coefficients of standard production.

The coefficients of standard production are calculated in the output prices of agricultural production in euros per hectare of crop (for mushrooms in euros per 100 m2) or per piece of farm animal (for poultry in euros per 100 pieces and for bees in euros per hive).

Economic development is recorded by updating the coefficients of standard production, which takes place once every three years or in the year when the Integrated Survey in Agriculture (Structural Survey in Agriculture) is carried out.

Standard production coefficients are averaged over a defined five-year reference period and are usually referred to as N-3 standard production. The coefficients of standard production 2007 are calculated from the years 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009. The other reference periods represent the years 2010 (the period 2008–2012), 2013 (the period 2011–2015) and 2017 (the period 2015–2019). In the previous period, 2002 (period 2001-2003) and 2004 (period 2003-2005), standard gross margins (SGM) were used to classify agricultural holdings.

Standard production coefficients

SOC 2020 - stanoveno na bázi údajů let 2019–2023

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt30,563.841,194.37RV41
Durum wheat30,563.841,194.37RV42
Žito a ozimé směsky24,337.38951.05RV48
Barley27,096.951,058.89RV45
Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)18,373.59718.00RV54
Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů38,497.291,504.39RV37
Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)21,233.80829.77RV51
Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)14,901.71582.33RV59
Hrách polní, bob polní a sladká lupina14,901.71582.33RV60
Brambory (včetně sadbových brambor)133,032.385,198.61RV18
Cukrovka (kromě sadbové)54,673.302,136.51RV31
Ostatní okopaniny j. n.27,342.991,068.50RV44
Hops278,104.5510,867.70RV15
Řepka a řepice na semeno37,658.661,471.62RV38
Slunečnice na semeno26,052.881,018.09RV46
Soya22,646.14884.96RV49
Len setý olejný22,239.20869.06RV50
Ostatní olejniny j. n.33,188.221,296.92RV39
Len setý přadný0.000.00RV82
Hemp52,000.002,032.04RV32
Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny50,441.571,971.14RV34
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce329,745.9512,885.73RV13
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce615,241.5724,042.27RV7
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem7,390,806.46288,816.20RV1
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce2,897,853.03113,241.62RV4
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem6,890,808.24269,277.38RV2
Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě19,064.26744.99RV53
Dočasné travní porosty a pastviny6,608.11258.23RV71
Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n.11,902.86465.14RV63
Luskoviny sklízené na zeleno11,902.86465.14RV64
Kukuřice na zeleno28,685.321,120.96RV43
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce375,142.2014,659.72RV9
Osivo a sadba19,641.75767.56RV52
Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem9,432.02368.58RV68
Energetické a ostatní technické plodiny j. n.10,120.22395.48RV65
Trvalé travní porosty4,555.76178.03RV74
Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin4,585.15179.18RV73
Permanent grassland and meadow - rough grazings1,419.7055.48RV80
Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)114,049.044,456.78RV21
Jádrové ovoce114,049.044,456.78RV22
Peckové ovoce114,049.044,456.78RV23
Ovoce mírného klimatického pásma114,049.044,456.78RV24
Bobuloviny (kromě jahod)114,049.044,456.78RV25
Skořápkové ovoce114,049.044,456.78RV26
Vinné hrozny329,356.2812,870.51RV14
Hrozny moštové349,348.4613,651.76RV12
Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)349,644.0913,663.31RV10
Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)349,644.0913,663.31RV11
Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)139,134.915,437.08RV16
Hrozny stolní0.000.00RV81
Nurseries494,331.8419,317.38RV8
Christmas trees116,688.004,559.91RV19
Other permanent crops116,688.004,559.91RV20
Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem5,668,499.34221,512.28RV3
Houby pěstované731,500.0028,585.38RV5
Tuři do 1 roku14,488.36566.17ŽV61
Býci, od 1 roku do 2 let17,733.23692.97ŽV55
Jalovice, od 1 roku do 2 let10,075.47393.73ŽV66
Býci, od 2 let17,733.23692.97ŽV56
Jalovice, od 2 let14,902.38582.35ŽV58
Dairy cows84,606.903,306.25ŽV27
Krávy57,689.942,254.39ŽV29
Bovine 2 years old and over - other cows13,970.91545.95ŽV62
Ovce (jakéhokoli stáří)3,086.78120.62ŽV77
Chovné samice ovcí2,755.96107.70ŽV78
The other sheep4,088.00159.75ŽV76
Kozy (jakéhokoli stáří)10,041.21392.39ŽV67
Chovné samice koz15,709.02613.87ŽV57
The other goats4,408.49172.27ŽV75
Selata s živou hmotností nižší než 20 kg7,355.17287.42ŽV70
Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg24,604.33961.48ŽV47
Pigs - others8,933.14349.09ŽV69
Brojleři31,332.271,224.40ŽV40
Nosnice50,749.241,983.17ŽV33
Other poultry71,289.882,785.85ŽV28
Cruel136,846.725,347.66ŽV17
Ducks41,364.061,616.42ŽV35
Geese38,945.161,521.89ŽV36
Ostriches652,362.5025,492.87ŽV6
Perličky a malá drůbež (včetně křepelek, bažantů a holubů)55,059.802,151.61ŽV30
Chovné samice králíků5,930.00231.73ŽV72
Včely2,324.2190.82ŽV79
SOC 2020 - stanoveno na bázi údajů let 2019–2023

PDF for download

SOC 2017 - stanoveno na bázi údajů let 2015–2019

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt25066948RV28
Durum wheat25066948RV29
Rye21607817RV32
Barley23728897RV30
Oats15948603RV42
Grain maize282391068RV26
Other cereals18072683RV39
Pulses - total14161536RV46
Potatoes1168634420RV13
Sugar beet538572037RV17
Fodder roots and brassicas20644781RV35
Hops2484179395RV10
Rape and turnip327301238RV23
Sunflower21466812RV33
Soya19375733RV37
Linseed (oil flax)21366808RV34
Other oil seed crops273531034RV27
Flax3762142RV58
Hemp476001800RV20
Aromatic, medicinal and culinary plants504491908RV18
Industrial plants not mentioned elsewhere9278351RV51
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - open field2520749533RV9
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - market gardening48462618328RV5
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass5821735220170RV2
Flowers - outdoor2645683100056RV3
Flowers - under glass6291172237923RV1
Forage plants - total19479737RV36
Seeds and seedlings18870714RV38
Other arable land crops9432357RV50
Land lying fallow without subsidiesRV62
Permanent grassland and meadow - pasture and meadow3858146RV56
Permanent grassland and meadow - rough grazings124247RV61
Fruit and berry plantations - total960053631RV14
Vineyards - quality wines31633911964RV8
Vineyards - other wines1340045068RV11
Vineyards - table grapes721402728RV15
Nurseries47528417975RV6
Other permanent crops11220424RV48
Mushrooms (100m2)71741327132RV4
EquidaeŽV63
Bovine under one year old - total14378544ŽV43
Bovine under 2 years - males16871638ŽV40
Bovine under 2 years - females9905375ŽV49
Bovine 2 years and older - males16871638ŽV41
Heifers, 2 years and older13625515ŽV47
Dairy cows682002579ŽV16
Bovine 2 years old and over - other cows14176536ŽV45
Sheeps - breeding females2699102ŽV59
Sheeps - others3815144ŽV57
Goats - breeding females14325542ŽV44
Goats - others4222160ŽV55
Pigs - piglets under 20 kg7323277ŽV53
Pigs - breeding sows over 50 kg21905828ŽV31
Pigs - others8447319ŽV52
Poultry - broilers290571099ŽV25
Laying eggs (100 pieces)435651648ŽV21
Cruel1220244615ŽV12
Ducks304431151ŽV24
Geese375571420ŽV22
Ostriches47295517887ŽV7
Poultry - others488391847ŽV19
Rabbits (breeding females)4400166ŽV54
Beehives199075ŽV60
SOC 2017 - stanoveno na bázi údajů let 2015–2019

SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011–2015

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt269361032RV28
Durum wheat269361032RV29
Rye22411858RV32
Barley24374934RV31
Oats16732641RV40
Grain maize335231284RV25
Other cereals18589712RV36
Pulses - total15934610RV41
Potatoes1080864140RV13
Sugar beet577152211RV18
Fodder roots and brassicas17414667RV38
Hops1747906695RV10
Rape and turnip352861352RV24
Sunflower22045844RV33
Soya20808797RV34
Linseed (oil flax)17543672RV37
Other oil seed crops261951003RV30
Flax3762144RV58
Hemp385001475RV22
Aromatic, medicinal and culinary plants533352043RV19
Industrial plants not mentioned elsewhere9500364RV51
Fresh vegetables, melons, strawberries - field1922527364RV9
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - market gardening36527913991RV7
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass4998550191452RV2
Flowers - outdoor248368995129RV3
Flowers - under glass5905967226208RV1
Forage plants - total15150580RV44
Seeds and seedlings17291662RV39
Other arable land crops9331357RV53
Permanent grassland and meadow - pasture and meadow3927150RV56
Permanent grassland and meadow - rough grazings125648RV63
Fruit and berry plantations - total836123202RV14
Vineyards - quality wines26626010198RV8
Vineyards - other wines1277894895RV11
Vineyards - table grapes688002635RV16
Nurseries42147316143RV6
Other permanent crops10200391RV50
Mushrooms (100m2)73264528061RV4
Equidae11335434ŽV49
Bovine under one year old - total14210544ŽV45
Bovine under 2 years - males15677600ŽV42
Bovine under 2 years - females9411360ŽV52
Bovine 2 years and older - males15677600ŽV43
Heifers, 2 years and older13983536ŽV46
Dairy cows637002440ŽV17
Bovine 2 years old and over - other cows13360512ŽV47
Bahnice247495ŽV61
The other sheep3514135ŽV59
Breeding goats13200506ŽV48
The other goats3876148ŽV57
Pigs - piglets under 20 kg7414284ŽV55
Pigs - breeding sows over 50 kg19192735ŽV35
Pigs - others8364320ŽV54
Poultry - broilers293441124ŽV26
Laying eggs (100 pieces)466881788ŽV21
Poultry - others763252923ŽV15
Cruel1215734656ŽV12
Ducks292071119ŽV27
Geese362001387ŽV23
Ostriches45500017427ŽV5
Other poultry469291797ŽV20
Rabbits (breeding females)3488134ŽV60
Beehives151358ŽV62
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011–2015

SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008–2012

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt20900826RV24
Durum wheat20900826RV25
Rye18339725RV30
Barley18581735RV29
Oats12890510RV40
Grain maize288101139RV21
Other cereals14069556RV34
Pulses - total12945512RV39
Potatoes960793799RV11
Sugar beet503881993RV18
Fodder roots and brassicas16754663RV32
Hops1727726832RV9
Rape and turnip268151060RV22
Sunflower19793783RV26
Soya19308764RV28
Linseed (oil flax)13182521RV38
Other oil seed crops19507771RV27
Flax6021238RV52
Hemp345601367RV20
Aromatic, medicinal and culinary plants578192286RV15
Industrial plants not mentioned elsewhere9333369RV47
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - open field1738726876RV8
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - market gardening33035613063RV6
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass4520666178763RV2
Flowers - outdoor231805191664RV3
Flowers - under glass5512096217968RV1
Forage plants - total11901471RV43
Seeds and seedlings15152599RV33
Other arable land crops8976355RV49
Land lying fallow without subsidies00RV58
Permanent grassland and meadow - pasture and meadow3589142RV53
Permanent grassland and meadow - rough grazings118247RV56
Fruit and berry plantations - total754352983RV12
Vineyards - quality wines2410829533RV7
Vineyards - other wines1138244501RV10
Vineyards - table grapes636552517RV14
Nurseries40450415996RV5
Christmas trees557142203RV16
Other permanent crops9350370RV46
Mushrooms (100m2)74610929504RV4
Equidae10712424ŽV45
Bovine under one year old - total12671501ŽV41
Bovine under 2 years - males13412530ŽV35
Bovine under 2 years - females9189363ŽV48
Bovine 2 years and older - males13412530ŽV36
Heifers, 2 years and older13228523ŽV37
Dairy cows542922147ŽV17
Bovine 2 years old and over - other cows12041476ŽV42
Sheep - breeding females213584ŽV55
Goats - breeding females11850469ŽV44
Pigs - piglets under 20 kg7080280ŽV51
Pigs - breeding sows over 50 kg17154678ŽV31
Pigs - others7461295ŽV50
Poultry - broilers265901051ŽV23
Laying eggs (100 pieces)405861605ŽV19
Poultry - others671722656ŽV13
Rabbits (breeding females)3225128ŽV54
Beehives116046ŽV57
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008–2012

SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005–2009

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt18486673RV25
Durum wheat18486673RV26
Rye15673571RV31
Barley16384597RV29
Oats11669425RV40
Grain maize25117915RV21
Other cereals13285484RV33
Pulses - total 12195444RV39
Potatoes942583433RV12
Sugar beet529521928RV16
Fodder roots and brassicas20011729RV24
Hops1747076362RV9
Rape and turnip22226809RV22
Sunflower17112623RV27
Soya16616605RV28
Linseed (oil flax)12727463RV34
Other oil seed crops20695754RV23
Flax7162261RV49
Hemp337841230RV19
Aromatic, medicinal and culinary plants1083243945RV11
Industrial plants not mentioned elsewhere7500273RV48
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - open field1779536481RV8
Fresh vegetables, melons, strawberries - in gardening33811012313RV6
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass4626767168496RV2
Flowers - outdoor226170082366RV3
Flowers - under glass5378100195858RV1
Forage plants - total 11177407RV42
Seeds and seedlings14357523RV32
Other arable land crops9370341RV46
Land lying fallow without subsidies00RV57
Fallow land covered by the set-aside support scheme00RV58
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3118114RV52
Permanent grassland and meadow - rough grazings100236RV55
Permanent grasslands that are no longer used for production purposes 00RV59
Fruit and berry sets732332667RV13
Vineyards - quality wines2655389670RV7
Vineyards - other wines1220794446RV10
Vineyards - table grapes714722603RV14
Nurseries43018115666RV5
Other permanent crops9500346RV45
Mushrooms (100m2)74716627210RV4
Equidae10400379ŽV44
Bovine under one year old - total 12275447ŽV38
Bovine under 2 years - males 12639460ŽV36
Bovine under 2 years - females 9248337ŽV47
Bovine 2 years and older - males12639460ŽV37
Heifers, 2 years and older12727463ŽV35
Dairy cows509441855ŽV17
Bovine 2 years old and over - other cows11548421ŽV41
Sheep - breeding females193070ŽV54
Goats - breeding females10550384ŽV43
Pigs - piglets under 20 kg6788247ŽV51
Pigs - breeding sows over 50 kg16194590ŽV30
Pigs - others7038256ŽV50
Poultry - broilers25674935ŽV20
Laying eggs (100 pieces)370511349ŽV18
Poultry - others673132451ŽV15
Rabbits (breeding females)3060111ŽV53
Beehives96935ŽV56
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005–2009

SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt18105581RV22
Durum wheat18105581RV23
Rye14426463RV30
Barley15248489RV29
Oats10878349RV45
Grain maize20953672RV21
Other cereals11980384RV41
Pulses - total 12988417RV36
Potatoes883222833RV11
Sugar beet575111845RV15
Fodder roots and brassicas16457528RV26
Hops1393434469RV9
Rape and turnip17986577RV24
Sunflower16522530RV25
Soya12538402RV37
Linseed (oil flax)13877445RV34
Other oil seed crops13938447RV33
Flax11861380RV42
Hemp14400462RV31
Aromatic, medicinal and culinary plants26889862RV20
Industrial plants not mentioned elsewhere14400462RV32
Fresh vegetables, melons, strawberries - outdoor - open field1436134606RV8
Fresh vegetables, melons, strawberries - in gardening2727778749RV6
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass3725666119497RV2
Flowers - outdoor150780048361RV3
Flowers - under glass4476392143575RV1
Forage plants - total 11013353RV44
Seeds and seedlings13379429RV35
Other arable land crops7500241RV49
Land lying fallow without subsidies00RV57
Fallow land covered by the set-aside support scheme00RV58
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3545114RV52
Permanent grassland and meadow - rough grazings113937RV55
Permanent grasslands that are no longer used for production purposes 00RV59
Fruit and berry sets663602128RV13
Vineyards - quality wines1849425932RV7
Vineyards - other wines1008043233RV10
Vineyards - table grapes697922238RV12
Nurseries33914610878RV5
Other permanent crops9000289RV47
Mushrooms (100m2)75482224210RV4
Equidae360001155ŽV18
Bovine under one year old - total 12169390ŽV40
Bovine under 2 years - males 12448399ŽV38
Bovine under 2 years - females 8514273ŽV48
Bovine 2 years and older - males12448399ŽV39
Heifers, 2 years and older15621501ŽV28
Dairy cows476571529ŽV16
Bovine 2 years old and over - other cows11427367ŽV43
Sheep - breeding females149848ŽV54
Goats - breeding females9958319ŽV46
Pigs - piglets under 20 kg6736216ŽV51
Pigs - breeding sows over 50 kg16428527ŽV27
Pigs - others6797218ŽV50
Poultry - broilers27219873ŽV19
Laying eggs (100 pieces)384831234ŽV17
Poultry - others645962072ŽV14
Rabbits (breeding females)207767ŽV53
Beehives93130ŽV56
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt12276394RV22
Durum wheat12276394RV23
Rye10129325RV30
Barley10843348RV25
Oats8373269RV35
Grain maize16101516RV19
Other cereals7701247RV36
Grain legumes7344236RV39
Potatoes606871946RV11
Sugar beet313251005RV14
Fodder roots and brassicas10320331RV29
Fresh vegetables, melons, strawberries - field1243003987RV9
Fresh vegetables, melons, strawberries - in gardening1902356102RV5
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass157257750439RV2
Flowers - outdoor114975136877RV3
Flowers - under glass3463811111098RV1
Forage plants - total 10563339RV28
Seeds and seedlings8766281RV33
Other arable land crops5534177RV40
Land lying fallow without subsidies00RV68
Fallow land covered by the set-aside support scheme00RV69
Hops1141243660RV10
Rape and turnip10649342RV27
Sunflower7659246RV37
Soya8744280RV34
Linseed (oil flax)7591243RV38
Other oil seed crops12659406RV21
Flax11875381RV24
Hemp10773346RV26
Aromatic, medicinal and culinary plants19764634RV17
Industrial plants not mentioned elsewhere14584468RV20
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních3677118RV50
Permanent grassland and meadow - rough grazings91729RV63
Trvalé travní porosty a louky - nevyužívané k produkci, nárok na dotaci91729RV64
Fruit and berry sets558941793RV13
Vineyards - quality wines1401254494RV7
Vineyards - other wines1401254494RV8
Vineyards - table grapes567451820RV12
Nurseries1735635567RV6
Other permanent crops4344139RV46
Mushrooms (100m2)36562811727RV4
Equidae5522177ŽV41
Bovine under one year old - total 4480144ŽV45
Bovine under 2 years - males 4613148ŽV44
Bovine under 2 years - females 286892ŽV54
Bovine 2 years and older - males3949127ŽV47
Heifers, 2 years and older3329107ŽV51
Dairy cows27707889ŽV15
Bovine 2 years old and over - other cows8802282ŽV32
Sheep - breeding females57618ŽV65
Goats - breeding females239277ŽV56
Pigs - piglets under 20 kg206466ŽV58
Pigs - breeding sows over 50 kg9391301ŽV31
Pigs - others294194ŽV53
Poultry - broilers154550ŽV61
Laying eggs (100 pieces)19082612ŽV18
Poultry - others5446175ŽV42
Rabbits, breeding females115337ŽV62
Beehives52817ŽV66
Equidae3771121ŽV48
Bovine under one year old - total 3708119ŽV49
Bovine under 2 years - males 3154101ŽV52
Bovine under 2 years - females 229774ŽV57
Bovine 2 years and older - males249080ŽV55
Heifers, 2 years and older174856ŽV59
Dairy cows23730761ŽV16
Bovine 2 years old and over - other cows5228168ŽV43
Sheep - breeding females34411ŽV67
Goats - breeding females154650ŽV60
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005

SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001–2003

NameCZKEURCP/APOrder
Common wheat and spelt11318351RV25
Durum wheat11318351RV26
Rye9241287RV30
Barley9509295RV28
Oats8212255RV36
Grain maize17765551RV19
Other cereals7928246RV37
Grain legumes6332196RV40
Potatoes649672015RV12
Sugar beet27625857RV14
Fodder roots and brassicas11624361RV24
Fresh vegetables, melons, strawberries - field1150823570RV8
Fresh vegetables, melons, strawberries - in gardening1766515480RV5
Fresh vegetables, melons, strawberries - under glass148200045971RV2
Flowers - outdoor113387935172RV3
Flowers - under glass3416815105987RV1
Forage plants - total 9195285RV31
Seeds and seedlings9112283RV32
Other arable land crops5350166RV42
Land lying fallow without subsidies80025RV65
Fallow land covered by the set-aside support scheme3846119RV45
Hops953332957RV9
Rape and turnip10368322RV27
Sunflower9447293RV29
Soya7812242RV38
Linseed (oil flax)8288257RV35
Other oil seed crops11665362RV23
Flax14323444RV20
Hemp12960402RV22
Aromatic, medicinal and culinary plants18573576RV18
Industrial plants not mentioned elsewhere14100437RV21
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních216967RV56
Permanent grassland and meadow - rough grazings216967RV57
Fruit and berry sets541581680RV13
Vineyards - quality wines1380684283RV7
Vineyards - other wines809062510RV10
Vineyards - table grapes691752146RV11
Nurseries1730005366RV6
Other permanent crops4200130RV44
Mushrooms (100m2)43342913445RV4
Equidae5200161ŽV43
Bovine under one year old - total 3457107ŽV50
Bovine under 2 years - males 3512109ŽV48
Bovine under 2 years - females 210365ŽV60
Bovine 2 years and older - males3512109ŽV49
Heifers, 2 years and older313797ŽV51
Dairy cows25400788ŽV15
Bovine 2 years old and over - other cows8476263ŽV34
Sheep - breeding females66521ŽV66
Goats - breeding females301994ŽV52
Pigs - piglets under 20 kg217067ŽV55
Pigs - breeding sows over 50 kg9019280ŽV33
Pigs - others3678114ŽV46
Poultry - broilers186258ŽV61
Laying eggs (100 pieces)18693580ŽV17
Poultry - others5916184ŽV41
Rabbits, breeding females106733ŽV64
Beehives55417ŽV67
Equidae3548110ŽV47
Bovine under one year old - total 272985ŽV53
Bovine under 2 years - males 213666ŽV58
Bovine under 2 years - females 165251ŽV62
Bovine 2 years and older - males213666ŽV59
Heifers, 2 years and older164651ŽV63
Dairy cows21649672ŽV16
Bovine 2 years old and over - other cows7219224ŽV39
Sheep - breeding females44614ŽV68
Goats - breeding females222169ŽV54
SGM 2002 - stanoveno na bázi údajů let 2001–2003