FADN

Výběr podniků do šetření FADN

Na základě plánu výběru podniků FADN je realizován výběr zemědělských podniků pro sběr dat. Cílem je dosažení reprezentativnosti souboru podniků tak, aby bylo možné zobecňovat výsledky souboru na zemědělství celé ČR, a to i z hlediska výrobních zaměření a tříd ekonomické velikosti. Sestavení plánu výběru podniků vyplývá z legislativy a metodik EK.

Plán výběru podniků je sestavován s dvouletým předstihem. Zpracovaný plán výběru podniků pro každý členský stát EU projednává a schvaluje Národní komise FADN a poté Výbor Evropské komise pro FADN. Při sestavování plánu výběru podniků FADN CZ se vychází z údajů Integrovaného šetření v zemědělství (dříve Strukturální šetření v zemědělství), které poskytuje Český statistický úřad.

Obecným požadavkem metodiky EU je, aby byla vyřazena nejmenší netržní hospodářství, k čemuž slouží stanovení minimálního prahu ekonomické velikosti podniku v šetření FADN. Vzhledem k odlišné situaci (počtu a velikosti podniků) v jednotlivých zemích EU se stanovuje tato hranice pro každou zemi individuálně. Část populace zemědělských podniků, která je pokryta šetřením FADN, má generovat minimálně 90 % standardní produkce celého zemědělství dané země.

V České republice byl používán v letech 2004–2008 práh minimální ekonomické velikosti na základě standardního příspěvku na úhradu 4 ESU (odpovídající 8 000 EUR standardní produkce podle nové metodiky typologie), v letech 2009–2019 byl stanoven práh 8 000 EUR standardní produkce. Od roku 2020 je práh minimální ekonomické velikosti zemědělského podniku pro vstup do šetření FADN 15 000 EUR standardní produkce, tj. pátá třída ekonomické velikosti.

Schéma sestavení plánu výběru podniků FADN