FADN

Uživatel

Pro získání doplňujících informací je nutné se zaregistrovat.

Přihlášení uživatelé získají přístup k podrobnějším informacím o metodice, legislativě, o vstupu do aplikací a přímé kontakty na jednotlivé pracovníky Kontaktního pracoviště FADN ČR.

Upozornění, registrační údaje neslouží k přístupu do aplikace Collect.