FADN

Legislativa

Nařízení Evropské komise

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009

ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

VE ZNĚNÍ:

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2011 ze dne 26. července 2011
Nařízení rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2278 ze dne 4. září 2017
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2497 ze dne 20. prosince 2022
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2514 ze dne 15. listopadu 2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2674 ze dne 22. listopadu 2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 2024/1417

ze dne 13. března 2024, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o zřízení Datové sítě pro udržitelnost zemědělských podniků o pravidla pro stanovení ročních příjmů, analýzu udržitelnosti podniků a přístup k údajům pro výzkumné účely a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/220

ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

VE ZNĚNÍ:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2323 ze dne 11. prosince 2015
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2129 ze dne 5. prosince 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2280 ze dne 11. prosince 2017
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1794 ze dne 20. listopadu 2018
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1975 ze dne 31. října 2019
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1652 ze dne 4. listopadu 2020
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2499 ze dne 12. prosince 2022
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2476 ze dne 9. listopadu 2023

Legislativa ČR