FADN

Návody a instrukce

 INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA FADN CZ

Instruktážní videa najdete na YouTube kanálu FADN CZ po kliknutí na ikonu vpravo.

Instrukce pro vstup do databáze FADN

   Internetová databáze FADN ČR

Jedná se o informační systém určený pro veřejnost umožňující parametrický výběr dat z databáze FADN. Systém se skládá z několika různých modulů, které jsou určeny pro různé typy uživatelů a liší se výstupy, které nabízí.

Modul FADN BASIC – základní modul pro práci s vybranými ukazateli s využitím předdefinovaných tabulek.

Modul FADN BASIC YEARS – rozšiřuje možnosti modulu FADN BASIC o meziroční srovnávací výstupy dvou a více let.

Modul FADN RESEARCH – je určen pro náročnější uživatele, kteří mají možnost výběru různých dat a vytvoření vlastních tabulek a pracovních databází FADN.

Modul FADN FARMER – pro majitele zemědělských podniků, kteří se účastní šetření FADN a nabízí jim možnost porovnat si výsledky svého podniku s agregovanými výsledky skupiny podniků podobných.

Uživatelé modulu FADN RESEARCH zároveň získají přístup k modulu BASIC, uživatelé modulu FARMER mají k dispozici i moduly BASIC a RESEARCH.

 Jak se zaregistrovat

Po výběru modulu si zvolte své uživatelské jméno pro přihlášení do systému (Login), uložte ho a pokračujte ve vyplnění dalších údajů zvolením možnosti pokračovat. Tyto údaje uložte a po zvolení možnosti pokračovat aplikaci ukončete.

Během následujících dnů pracovníci Kontaktního pracoviště FADN ČR vyhodnotí oprávněnost přístupu uživatele do databáze FADN CZ. V případě kladného vyhodnocení bude uživateli zaslán e-mail s přístupovým heslem do aplikace, od této chvíle má uživatel umožněn přístup do databáze.