FADN

Databáze FADN

Databáze FADN je základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených především pro veřejnost. Informační systém je založen na přímém přístupu k databázi FADN CZ prostřednictvím internetového prohlížeče s možností interaktivního zadávání požadavků na výběry a agregace dat z různých hledisek.

Pokud máte zájem o přístup do veřejné databáze FADN, zašlete nám své iniciály (jméno, příjmení, kontaktní telefon, e-mail a název organizace kde pracujete/studujete) prostřednictvím formuláře na odkaze uvedeném níže. Děkujeme.

Jaké moduly databáze FADN nabízí?

 Internetová databáze FADN CZ 

Jedná se o informační systém určený pro veřejnost umožňující parametrický výběr dat z databáze FADN. Systém se skládá z několika různých modulů, které jsou určeny pro různé typy uživatelů a liší se výstupy, které nabízí.

Modul FADN BASIC – základní modul pro práci s vybranými ukazateli s využitím předdefinovaných tabulek,

Modul FADN BASIC YEARS – rozšiřuje možnosti modulu FADN BASIC o meziroční srovnávací výstupy dvou a více let,

Modul FADN RESEARCH – je určen pro náročnější uživatele, kteří mají možnost výběru různých dat a vytvoření vlastních tabulek a pracovních databází FADN.

Modul FADN FARMER – pro majitele zemědělských podniků, kteří se účastní šetření FADN a nabízí jim možnost porovnat si výsledky svého podniku s agregovanými výsledky skupiny podniků podobných.

Uživatelé modulu FADN RESEARCH zároveň získají přístup k modulu BASIC,
uživatelé modulu FARMER mají k dispozici i moduly BASIC a RESEARCH.