FADN

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.fadn.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.fadn.cz/

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže

Principy přístupnosti webu FADN:
 
1. Vnímatelnost: 1.1 Textové alternativy: AA
 
                           1.2 Multimediální prvky závisející na čase: AA
 
                           1.3 Přizpůsobitelné: AAA
 
                           1.4 Rozlišitelné: AAA
 
2. Ovladatelnost: 2.1 Přístupnost z klávesnice: AAA
 
                            2.2 Dostatek času: AAA
 
                            2.3 Záchvaty a fyzické reakce: AAA
 
                            2.4 Snadná navigace: AAA
 
                            2.5 Vstupní metody: AAA
 
3. Srozumitelnost: 3.1 Čitelné: AAA
 
                              3.2 Intuitivní: AAA
 
                              3.3 Pomoc při zadávání: AA
 
4. Stabilita: 4.1 Kompatibilní: AAA
 
 
Celkové hodnocení: AAA
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23. 01. 2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ústavem zemědělské ekonomiky a informací

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail fadn@fadn.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
email: pristupnost@dia.gov.cz
 

Informace o cookies a jejich nastavení

Cookies
Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Které cookies web používá?
Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst na webu Google developers.

Nastavení souhlasů s cookies
Při vašich návštěvách používáme níže uvedené typy cookies. Vy nám udělujete souhlas k použitím všech, nebo jen vybraných typů. Vaše dříve udělené souhlasy zde můžete upravit.